قابل توجه کاربران محترم فقط 13آگهی رایگان تایید می شود و درصورت دیدن اینکه کسی دو کاربری دارد به طور اتفاقی یکی حذف خواهد شد